Despre

Pe parcursul celor 18 ani de activitate, ANTREC şi-a demonstrat iniţiativa şi capacitatea sa organizatorică în crearea unei reţele viabile în această parte a Europei, aflată în adevărată competiţie cu ţări cu o veche tradiţie în acest domeniu. Tot mai multe pensiuni turistice şi agroturistice doresc să intre în circuitul ANTREC datorită avantajelor oferite de aceasta prin:

promovarea internă şi externă la târguri şi expoziţii;

fluxului de turişti de care se bucură;

apărarea interesele proprietarilor de pensiuni prin organizarea de întâlniri de lucru, întâlniri cu autorităţile locale şi municipale, întâlniri cu presa şi organele de control;

facilitarea instruirii proprietarilor de pensiuni prin cursuri de calificare ca administrator în pensiune sau ca lucrător în pensiunea turistică