Mures

Mures

Mures

Mures

mures-mic

Descrierea zonei

Relieful muntos este format din două masive vulcanice: unul la N de Mureş (masivul Călimanilor cu vârfuri care depăşesc 2.000 m), celalalt, la Sudul aceleiaşi văi (masivul Giurghiului ). În restul judeţului, relieful este deluros şi face parte din podişul deluros al Transilvaniei.

Defileul Mureşului se întinde între Topliţa şi Deda, este lung de 35 km, fiind săpat de râul Mureş în catena formată de munţii Călimani şi Harghita. Câmpia Transilvaniei este situată în nordul judeţului la altitudini medii de 400 m fiind brăzdată de văi săpate în argilă, marne, nisipuri sarmatice, alunecări care au blocat râurile formând lacuri - amenajate ulterior în heleşteie.

Judeţul Mureş apare documentar în 1409 când regele Sigismund de levitra drugs for sale online wow)) Luxembourg în dorinţa de a răsplăti vitejia locuitorilor din Casin şi din satele vecine, pentru ajutorul dat împotriva Moldovenilor, a dezlipit acest ţinut de ţinutul Ciucului şi i-a dat o administraţie proprie. Hotarârea lui Sigismund a fost întărită de diploma de la Mediaş, din 1462 a lui Matei Corvinul, prin care se confirma locuitorilor dreptul de a-si alege judecători şi conducător în război.

Capitala administrativă este municipiul Târgu Mureş, atestat documentar la 1300 cu numele de Forum Siculorum, iar apoi in 1332 sub denumirea de Novum Forum Siculorum, târgul secuilor într-o dijama papală. În 1599 voievodul Mihai Viteazul l-a intitulat drept oppidi nostri Zekelyvasarhely aceasta denumire fiind folosita până la 1616, dată la care Bethlen Gabor, principele Transilvaniei a ridicat aşezarea la rangul de oraş liber regal, numele de târg fiind dat de pasquier.qc.ca diferiţii negustori, după naţionalitatea lor : Târgu Mureş - de români, Marosvasarhely - de maghiari, Neumarkt am Mieresch - de germani, Agropolis - de greci.

Alege destinaţia în judeţul Mures

tellyseries.com